Phân biệt FOB và CIF trong thương mại quốc tế

Trong thương mại quốc tế, hai điều kiện giao hàng phổ biến nhất của Incoterms chính là FOB và CIF. Chính vì vậy, hiểu được những quy tắc cơ bản của hai điều kiện giao hàng này sẽ là yếu tố chủ chốt giúp những nhà thương mại chủ động hơn trong quá trình đàm phán giao thương của mình. Bài viết này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn cơ bản nhất của hai điều kiện giao hàng FOB và CIF.

  • FOB (Free On Board)

Trong điều kiện FOB, người bán giao hàng cho người mua khi hàng được đặt trên boong tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng xuất. Với điều kiện FOB, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa đã được đặt trên boong tàu, người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó.
FOB yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và được sử dụng với phương thức vận tải biển.


Công thức tính giá FOB:
Giá FOB = chi phí vận chuyển hàng hóa đến cảng gửi hàng + xếp hàng hóa lên tàu vận chuyển + chi phí làm thủ tục xuất khẩu + thuế + chi phí phát sinh khác trước khi hàng lên tàu.

  • CIF (Cost – Insurance – Freight)

Trong điều kiện CIF, người bán đảm nhiệm việc thuê tàu, mua bảo hiểm hàng hóa và giao hàng tại cảng đích do người mua chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, tại thời điểm đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
Với CIF, người bán chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa, người bán phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.
Điều kiện CIF được sử dụng với phương thức vận tải biển.


Công thức tính giá CIF:
Giá CIF = Giá FOB + Cước vận tải biển + Phí bảo hiểm đường biển
Phí bảo hiểm được xác định dựa trên công thức:
CIF = (C+F) / (1-R)
I = CIF x R
Trong đó
I: phí bảo hiểm
C: giá hàng hóa nhập khẩu ( giá FOB )
R: tỷ lệ phí bảo hiểm(do công ty bảo hiểm quy định)
F: giá cước vận chuyển

Chia sẻ bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

100 thoughts on “Phân biệt FOB và CIF trong thương mại quốc tế”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *