Incoterms 2020 và những điều quan trọng cần biết (P1)

1. Incoterms 2020 là gì?

Incoterms 2020 là một bộ các điều khoản/điều kiện thương mại quốc tế được xuất bản lần thứ 8 bởi Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – viết tắt là: ICC), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Incoterms 2020 quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế.

Incoterms đóng một vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu. Incoterms 2010 và Incoterms 2020 có vẻ phức tạp nhưng người mua và người bán bắt buộc phải hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của chính họ giao dịch thương mại quốc tế.

2. Các điều khoản / điều kiện Incoterms 2020

Các điều kiện Incoterms 2020

Incoterms 2020 có 11 điều kiện giao hàng được chia thành 2 nhóm như sau:

Nhóm I: Áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải

Bao gồm 7 điều kiện:

Điều kiện EXW (Ex Works: Giao hàng tại xưởng)

Điều kiện FCA (Free Carrier: Giao cho người chuyên chở)

Điều kiện CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

Điều kiện CIP (Carriage & Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới)

Điều kiện DAP (Delivered At Place: Giao tại địa điểm)

Điều kiện DPU (Delivery at Place Unloaded: Giao tại địa điểm đã dỡ hàng)

Điều kiện DDP (Delivered Duty Paid: Giao đã trả thuế)

Nhóm II: Các điều kiện được sử dụng riêng trong vận tải biển và đường thủy nội địa

Điều kiện FAS (Free Along Side Ship: Giao dọc mạn tàu)

Điều kiện FOB (Free On Board: Giao hàng trên tàu)

Điều kiện CFR (Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí)

Điều kiện CIF (Cost, Insurance & Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

2.1. EXW (Ex Works: Giao hàng tại xưởng)

Điều kiện EXW Incoterms 2020
Tiêu chí Nhà xuất khẩu(Người bán) Nhà nhập khẩu(Người mua)
Giao/nhận hàng Người bán phải giao hàng bằng việc đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm giao hàng quy định, nếu có, chưa được bốc lên phương tiện vận tải đến nhận hàng. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng được giao.
Chuyển giao rủi ro Người bán phải chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao. Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng của hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao.
Vận tải Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải. Tuy nhiên, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người mua chịu rủi ro và phí tổn, phải giúp đỡ người mua lấy các chứng từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để tổ chức việc vận chuyển hàng hóa. Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp việc vận tải với chi phí do mình chịu để vận chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng.
Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Thông quan xuất/nhập khẩu Nếu có quy định, người bán phải hỗ trợ người mua, với chi phí và rủi ro do người mua chịu, thu thập và cung cấp bất kì chứng từ và/hoặc thông tin liên quan đến thủ tục hải quan xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu được yêu cầu tại nước xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu. Nếu có quy định, người mua phải tổ chức thực hiện và trả chi phí làm thủ tục hải quan xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu được yêu cầu tại nước xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu.

2.2. FCA (Free Carrier: Giao cho người chuyên chở)

Điều kiện FCA Incoterms 2020
Tiêu chí Nhà xuất khẩu(Người bán) Nhà nhập khẩu(Người mua)
Giao/nhận hàng Người bán phải giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định tại địa điểm chỉ định, nếu có, tại nơi giao hàng chỉ định. Người bán phải giao hàng trong ngày giao hàng đã định hoặc trong khoảng thời gian giao hàng đã định hoặc tại một thời điểm nằm trong khoảng thời gian này được người mua thông báo. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng được giao.
Chuyển giao rủi ro Người bán phải chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập. Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.
Vận tải Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải. Tuy nhiên, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người mua chịu rủi ro và phí tổn, phải giúp đỡ người mua lấy các chứng từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để tổ chức việc vận chuyển hàng hóa. Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp việc vận tải với chi phí do mình chịu để vận chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng, trừ khi hợp đồng vận chuyển được ký kết bởi người mua.
Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Thông quan xuất/nhập khẩu
a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu có quy định, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu như là giấy phép xuất khẩukiểm tra an ninhgiám định hàng hóa; và bất kì quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

2.3. CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

Điều kiện CPT Incoterms 2020
Tiêu chí Nhà xuất khẩu(Người bán) Nhà nhập khẩu(Người mua)
Giao/nhận hàng Người bán phải giao hàng hóa bằng cách giao chúng cho người chuyên chở đã ký hợp đồng vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã thỏa thuận. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng được giao.
Chuyển giao rủi ro Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập. Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.
Vận tải Người bán phải ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ một điểm giao hàng quy định, nếu có, tại nơi giao hàng đến một điểm nhận hàng, nếu có, tại địa điểm nhận hàng đã thỏa thuận.

Hợp đồng vận tải phải được lập theo những điều kiện thông thường với chi phí do người bán chịu và vận tải theo tuyến đường thường lệ và theo cách thức thông thường.

Nếu địa điểm đến không được thỏa thuận hoặc không được xác định bởi tập quán, thì người bán có thể chọn điểm giao hàng và địa điểm tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình.

Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp việc vận tải với chi phí do mình chịu để vận chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng, trừ khi hợp đồng vận chuyển được ký kết bởi người mua.
Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Thông quan xuất/nhập khẩu
a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu có quy định, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu như là giấy phép xuất khẩukiểm tra an ninhgiám định hàng hóa; và bất kì quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

2.4. CIP (Carriage & Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới)

Điều kiện CIP Incoterms 2020
Tiêu chí Nhà xuất khẩu(Người bán) Nhà nhập khẩu(Người mua)
Giao/nhận hàng Người bán phải giao hàng hóa bằng cách giao chúng cho người chuyên chở đã ký hợp đồng vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã thỏa thuận. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao và nhận hàng từ người chuyên chở tại nơi giao hàng chỉ định hoặc tại một địa điểm cụ thể nằm tại nơi giao hàng chỉ định.
Chuyển giao rủi ro Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập. Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa thì người mua phải chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải Người bán phải ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ một điểm giao hàng quy định, nếu có, tại nơi giao hàng đến một điểm nhận hàng, nếu có, tại địa điểm nhận hàng đã thỏa thuận. Hợp đồng vận tải phải được lập theo những điều kiện thông thường với chi phí do người bán chịu và vận tải theo tuyến đường thường lệ và theo cách thức thông thường.

Nếu địa điểm đến không được thỏa thuận hoặc không được xác định bởi tập quán, thì người bán có thể chọn điểm giao hàng và địa điểm tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình.

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.
Bảo hiểm Nếu hai bên không thỏa thuận lại hoặc tập quán mua bán thông thường có những quy định khác, thì người bán mặc định phải mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức bảo hiểm loại A hoặc bảo hiểm khác tương đương bảo hiểm loại A.

Bảo hiểm phải được mua ở người bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm có uy tín để người mua hoặc bất kỳ người nào khác có lợi ích bảo hiểm về hàng hóa có thể khiếu nại trực tiếp từ người bảo hiểm.

Khi người mua yêu cầu, người bán sẽ, phụ thuộc vào các thông tin mà người mua cung cấp theo yêu cầu của người bán, mua bảo hiểm bổ sung, bằng chi phí của người mua, nếu có thể, như là bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm chiến tranh (Institute War Clauses) và/hoặc điều kiện bảo hiểm đình công (Institute Strikes Clauses) LMA/IUA hoặc điều kiện tương tự.

Bảo hiểm tối thiểu phải bao gồm giá hàng quy định trong hợp đồng cộng 10% (tức 110%) và bằng đồng tiền của hợp đồng. Người bán phải cung cấp cho người mua chứng thư bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các bằng chứng khác về việc mua bảo hiểm.

Ngoài ra, người bán phải cung cấp cho người mua, trong trường hợp người mua yêu cầu và chịu chi phí (nếu có), những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm bổ sung. Bảo hiểm phải có hiệu lực từ địa điểm giao hàng cho đến ít nhất là tại nơi đến quy định.

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua phải cung cấp cho người bán nếu người bán yêu cầu, bất kỳ thông tin cần thiết nào để người bán có thể mua bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của người mua theo quy định.
Thông quan xuất/nhập khẩu
a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định nước xuất khẩu như là: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa trước khi xuất khẩu; giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người ban yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

2.5. DAP (Delivered At Place: Giao tại địa điểm)

Điều kiện DAP Incoterms 2020
Tiêu chí Nhà xuất khẩu(Người bán) Nhà nhập khẩu(Người mua)
Giao/nhận hàng Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến chỉ định (nếu có), tại nơi đến quy định vào ngày hoặc trong thời hạn quy định. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng được giao.
Chuyển giao rủi ro Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập. Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến thông quan nhập khẩu, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải Người bán phải chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để chuyên chở hàng hóa tới nơi đến quy định hoặc địa điểm chỉ định tại nơi đến quy định. Nếu không thỏa thuận được địa điểm cụ thể hoặc không quyết định được theo tập quán, thì người bán có thể chọn một địa điểm cụ thể tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.
Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người bán yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, thì người mua cần cung cấp thông tin cần thiết để người bán có thể mua bảo hiểm.
Thông quan xuất/nhập khẩu
a) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh (nếu có quá cảnh ở nước thứ ba) được quy định ở nước xuất khẩu và nước quá cảnh, như là: giấy phép xuất khẩu/quá cảnh; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; giám định hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước nhập khẩu.

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/quá cảnh, kể cả các thông tin an ninh hay giám định được quy định bởi nước xuất khẩu/quá cảnh.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

2.6. DPU (Delivery at Place Unloaded: Giao tại địa điểm đã dỡ hàng)

Điều kiện DPU Incoterms 2020
Tiêu chí Nhà xuất khẩu(Người bán) Nhà nhập khẩu(Người mua)
Giao/nhận hàng Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua, đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải tại địa điểm đến chỉ định (nếu có), tại nơi đến quy định vào ngày hoặc trong thời hạn quy định. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng được giao.
Chuyển giao rủi ro Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập. Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến thông quan nhập khẩu, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải Người bán phải chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để chuyên chở hàng hóa tới nơi đến quy định hoặc địa điểm chỉ định tại nơi đến quy định. Nếu không thỏa thuận được địa điểm cụ thể hoặc không quyết định được theo tập quán, thì người bán có thể chọn một địa điểm cụ thể tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.
Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người bán yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, thì người mua cần cung cấp thông tin cần thiết để người bán có thể mua bảo hiểm.
Thông quan xuất/nhập khẩu
a) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh (nếu có quá cảnh ở nước thứ ba) được quy định ở nước xuất khẩu và nước quá cảnh, như là: giấy phép xuất khẩu/quá cảnh; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; giám định hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước nhập khẩu.

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/quá cảnh, kể cả các thông tin an ninh hay giám định được quy định bởi nước xuất khẩu/quá cảnh.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

2.6. DDP (Delivered Duty Paid: Giao đã trả thuế)

Điều kiện DDP Incoterms 2020
Tiêu chí Nhà xuất khẩu(Người bán) Nhà nhập khẩu(Người mua)
Giao/nhận hàng Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng đã thông quan nhập khẩu dưới sự định của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến chỉ định (nếu có), tại nơi đến quy định vào ngày hoặc trong thời hạn quy định. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao.
Chuyển giao rủi ro Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập. Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải Người bán phải chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để chuyên chở hàng hóa tới nơi đến định hoặc địa điểm chỉ định tại nơi đến quy định.

Nếu không thỏa thuận được địa điểm cụ thể hoặc không quyết định được theo tập quán, thì người bán có thể chọn một địa điểm cụ thể tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình.

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.
Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua phải cung cấp cho người bán nếu người bán yêu cầu, bất kỳ thông tin cần thiết nào để người bán có thể mua bảo hiểm.
Thông quan xuất/nhập khẩu Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu được quy định ở nước xuất khẩu/quá cảnh nhập khẩu, như là: giấy phép xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào. Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/ quá cảnh/ nhập khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định quy định bởi nước xuất khẩu/ quá cảnh/ nhập khẩu như là: giấy phép xuất khẩu/ quá cảnh/ nhập khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh nhập khẩu; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

Bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các điều kiện giao hàng thuộc Nhóm I – nhóm áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải. Bài viết sau chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các điều kiện giao hàng thuộc nhóm II – nhóm có các điều kiện được sử dụng riêng trong vận tải đường biển và đường thủy nội địa. Hãy cùng nhau tìm hiểu xem nó có sự khác biệt gì so với các điều kiện thuộc nhóm I nhé!

Chia sẻ bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

268 thoughts on “Incoterms 2020 và những điều quan trọng cần biết (P1)”

 1. joker slot ที่กำลังได้รับความนิยม สล็อต joker123 ที่มาแรง ที่สุด พีจี ในบรรดาเกมสล็อต ที่จะทำให้ คุณเพลินใจไป โดยไม่ต้องกังวล เรื่องเงินลงทุน  สล็อตออนไลน์ แตกง่าย จ่ายเงินจริง

 2. I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of internet thus from now I
  am using net for content, thanks to web.

 3. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
  you’re just too fantastic. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way
  in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I cant wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 4. Incredible! This blog looks just like my old one!
  It’s on a totally different topic but it has pretty
  much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 5. Don’t really feel like your only course choices are SAP-authorized lessons, however the
  firm does present comprehensive and high-quality programs.

 6. Howdy just wanteed too ցive yоu а quick heads up.
  Ƭһe worԁs in your article seemm tо be
  running off the screen in Safari. Ι’m not ѕure if this
  is a formatting issue ⲟr something to do ᴡith internet
  browser compatibility bbut Ӏ thouցht Ι’d
  post to let you know. The style andd design ⅼook grеat tһough!
  Hoppe yoս get thе proƄlem solved sⲟon. Kudos

  Аlso visit my homepaɡe Cryptometrics101

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *