Master Bill và House Bill là gì? Sự khác nhau giữa 2 loại vận đơn

Căn cứ vào chủ thể phát hành vận đơn đường biển cho người gửi hàng, người ta phân chia thành Master Bill và House Bill.

1. Hình dung cơ bản về Master Bill và House Bill

Khi bạn xuất khẩu hàng, cần thuê tàu vận chuyển thì sẽ có 2 cách Book tàu phổ biến: Book trực tiếp với hãng tàu và Book thông qua Forwarder.

Book trực tiếp với hãng tàu: Hãng tàu sẽ phát hành Master Bill cho bạn, và thông tin trên Bill:

  • Shipper: Bạn
  • Consignee: Khách hàng của bạn hoặc Đại lý Forwarder (Trường hợp bên Nhập khẩu thuê Forwarder)

Book thông qua Forwarder: Khi bạn thuê Forwarder vận chuyển và làm thủ tục, thì Hãng tàu sẽ phát hành Master Bill cho Forwarder, sau đó, Forwarder sẽ phát hành House Bill cho bạn.

Thông tin trên Master Bill:

  • Shipper: Forwarder
  • Consignee: Đại lý Forwarder hoặc Khách hàng của bạn.

Thông tin trên House Bill:

  • Shipper: Bạn
  • Consignee: Khách hàng của bạn.

Khi Book thông qua Forwarder, bạn vẫn có thể yêu cầu công ty Forwarder lấy Bill Gốc do hãng tàu phát hành ghi Shipper là Bạn, người nhận consignee là Khách hàng của bạn.

1.1. Master Bill là gì?

Master Bill được viết tắt là MBL hay MB/L là vận đơn chủ do hãng tàu phát hành cho người gửi hàng – shipper. Mỗi lô hàng chỉ phát hành 1 MBL, gồm nhiều liên (cùng nội dung). Nếu vận đơn chủ do hãng hàng không phát hành thì được ký hiệu là MAWB.

Cách nhận diện: Trên vận đơn sẽ có logo hãng tàu, tên công ty, số điện thoại, văn phòng hãng tàu.

1.2. House Bill là gì?

House Bill là những loại vận đơn do forwarder phát hành cho Shipper là người xuất hàng thực tế (real shipper) và người nhận hàng thực tế (real consignee). Như vậy những loại vận đơn do hãng tàu phát hành như Bill Gốc (Original Bill), Telex Release (Surrendered bill) hay Express release (Seaway bill) thì Forwarder vẫn có quyền phát hành những bill này. Tuy nhiên về pháp luật sẽ có quyền và trách nhiệm khác nhau.

Cách nhận diện: Trên vận đơn sẽ có logo công ty Forwarder, tên công ty, số điện thoại, văn phòng của công ty Forwarder.

2. Phân biệt Master Bill và House Bill

Đặc tính Master Bill House Bill
Giống – Vận đơn đường biển

– Loại hình: Bill gốc (Original Bill) và Surrender Bill, Seaway bill…

Khác Đối tượng phát hành Người gửi hàng thực tế hoặc công ty Forwarder Người gửi hàng thực tế
Fix Khó chỉnh sửa Dễ chỉnh sửa (hình thức cá nhân phát hành)
Rủi ro Có rủi ro nhưng tỉ lệ tổn thất thấp hơn, do hãng tàu thường là đơn vị lớn, có uy tín, nếu gặp phải rủi ro thì người gửi hàng có bill gốc có thể kiện trực tiếp hãng tàu để đòi quyền lợi. Rủi ro cao hơn, và tùy theo trách nhiệm của công ty Forwarder.
Chịu tác động của quy tắc Hague, Hamburg,… Không
Hình thức Logo, tên công ty, số điện thoại, văn phòng của công ty hãng tàu. Logo, tên công ty, số điện thoại, văn phòng của công ty Forwarder.
Nơi nhận hàng Cảng đến (Port) Thường là kho bãi của công ty Forwarder

3. Kết luận

Việc phân biệt ra Master Bill (HBL) và House Bill (HBL) để dễ quản lý hàng hoá và biết được mối quan hệ giữ chủ hàng (Shipper) và người vận chuyển thực tế (hãng tàu). Làm Master Bill là mối quan hệ thực tế của hãng tàu và chủ hàng thực hoặc chủ hàng là Forwarder. Làm House Bill là mối quan hệ giữa chủ hàng thật Shipper và đơn vị trung gian vận chuyển (Forwarder).

Chia sẻ bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

2.522 thoughts on “Master Bill và House Bill là gì? Sự khác nhau giữa 2 loại vận đơn”