Di chuyển Website bằng Plugin All-in-One WP Migration

Việc di chuyển website có thể là việc tốn nhiều thời gian và công sức, đặc biệt đối với website hoạt động đã lâu, có nhiều dữ liệu. Do đó, thông thường quản trị viên sẽ không muốn chuyển đổi website sang máy chủ mới, trừ khi thật sự cần thiết. Sẽ có 2 tình …

Di chuyển Website bằng Plugin All-in-One WP Migration Read More »